část obce Petroupim

Identifikace

ICZUJ: 530409
KODCOB: 119709
ID31: 6819
ID32: 6819
GPS: JTSK (Y, X): 723411, 1076975
S-42 (Y, X): 3482318.897, 5519696.611
UTM (Y, X): 482202.5232, 5517348.7900
Šířka/Délka: 49° 48' 29.9599220000", 14° 45' 9.5271852430"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETROUPIM v r. 1869-1890 pod názvem Petroupín obec v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Petroupín t. Petroupím obec v okr. Benešov, od r. 1921 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Petroupim
část obce Petroupín
část obce Petroupín

Nadřazená místa

obec Petroupim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika narozených
Matrika (1688-1724), Bystřice 1, matrika narozených
Matrika (1695-1716), Postupice 2, matrika narozených
Matrika nelegitimních (1696-1702), Postupice 2, matrika narozených
Matrika (1708-1718), Benešov 4, matrika narozených
Matrika (1717-1741), Postupice 3, matrika narozených
Matrika (1719-1736), Benešov 5, matrika narozených
Matrika (1740-1802), Okrouhlice 1, matrika narozených
Matrika a Index (1757-1771), Benešov 7, matrika narozených
Matrika (1758-1784), Benešov 7, matrika narozených
Matrika nekatolíci (1782-1784), Okrouhlice 1, matrika narozených
Matrika (1784-1800), Soběhrdy 4, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1803-1850), Okrouhlice 2, matrika narozených
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 1, matrika narozených
Matrika (1851-1875), Okrouhlice 3, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika oddaných
Matrika (1668-1690), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika oddaných
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1696-1716), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1717-1749), Postupice 3, matrika oddaných
Matrika (1740-1805), Okrouhlice 4, matrika oddaných
Matrika a Index (1763-1787), Benešov 7, matrika oddaných
Matrika (1784-1798), Soběhrdy 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1806-1843), Okrouhlice 5, matrika oddaných
Matrika (1844-1880), Okrouhlice 9, matrika oddaných
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 2, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1883-1928), Velíš 14, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika zemřelých
Matrika (1668-1672), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1681-1690), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika zemřelých
Matrika (1695-1699), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1703-1716), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), Postupice 3, matrika zemřelých
Matrika (1740-1805), Okrouhlice 6, matrika zemřelých
Matrika a Index (1762-1779), Benešov 7, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1806-1845), Okrouhlice 7, matrika zemřelých
Matrika (1846-1892), Okrouhlice 10, matrika zemřelých
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 3, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!