část obce Petroupec

Identifikace

ICZUJ: 530409
KODCOB: 401404
ID31: 6818
ID32: 6818
GPS: JTSK (Y, X): 723000, 1076700
S-42 (Y, X): 3482691.145, 5520022.231
UTM (Y, X): 482574.6192, 5517674.2770
Šířka/Délka: 49° 48' 40.5383230200", 14° 45' 28.0917447400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETROUPEC v r. 1869-1890 osada obce Petroupín v okr. Benešov, v r. 1900-1910 osada obce Petroupín t. Petroupím v okr. Benešov, od r. 1921 část obce Petroupim v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Petroupec

Nadřazená místa

obec Petroupim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1717-1741), Postupice 3, matrika narozených
Matrika (1740-1802), Okrouhlice 1, matrika narozených
Matrika nekatolíci (1782-1784), Okrouhlice 1, matrika narozených
Matrika (1784-1800), Soběhrdy 4, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1803-1850), Okrouhlice 2, matrika narozených
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 1, matrika narozených
Matrika (1851-1875), Okrouhlice 3, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Matrika (1876-1905), Okrouhlice 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1717-1749), Postupice 3, matrika oddaných
Matrika (1740-1805), Okrouhlice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1806-1843), Okrouhlice 5, matrika oddaných
Matrika (1844-1880), Okrouhlice 9, matrika oddaných
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 2, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1883-1928), Velíš 14, matrika oddaných
Matrika (1717-1745), Postupice 3, matrika zemřelých
Matrika (1740-1805), Okrouhlice 6, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1806-1845), Okrouhlice 7, matrika zemřelých
Matrika (1846-1892), Okrouhlice 10, matrika zemřelých
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 3, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!