část obce Pavlovice

Identifikace

ICZUJ: 533076
KODCOB: 118508
ID31: 6817
ID32: 6817
GPS: JTSK (Y, X): 711872, 1088945
S-42 (Y, X): 3495303.189, 5509309.415
UTM (Y, X): 495181.5284, 5506965.8240
Šířka/Délka: 49° 42' 54.6410299200", 14° 55' 59.3757816200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PAVLOVICE v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Vlašim v okr. Benešov, od 24.11.1990 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Pavlovice

Nadřazená místa

obec Pavlovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1719-1748), Vlašim 5, matrika narozených
Matrika (1748-1784), Vlašim 6, matrika narozených
Matrika (1784-1822), Vlašim 7, matrika narozených
Matrika (1822-1837), Vlašim 11, matrika narozených
Matrika (1838-1859), Vlašim 12, matrika narozených
Matrika (1860-1869), Vlašim 13, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Vlašim 22, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Matrika (1776-1833), Vlašim 15, matrika oddaných
Matrika (1833-1858), Vlašim 16, matrika oddaných
Index (1859-1893), Vlašim 23, matrika oddaných
Matrika (1859-1893), Vlašim 23, matrika oddaných
Matrika (1686-1759), Vlašim 17, matrika zemřelých
Matrika (1759-1823), Vlašim 18, matrika zemřelých
Matrika (1823-1839), Vlašim 19, matrika zemřelých
Matrika (1839-1861), Vlašim 20, matrika zemřelých
Matrika (1862-1885), Vlašim 24, matrika zemřelých
Index (1862-1885), Vlašim 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!