část obce Ostrov

Identifikace

ICZUJ: 599395
KODCOB: 178080
ID31: 6811
ID32: 6811
GPS: JTSK (Y, X): 718460, 1093668
S-42 (Y, X): 3489376.920, 5503777.601
UTM (Y, X): 489257.6723, 5501436.2620
Šířka/Délka: 49° 39' 55.3169516200", 14° 51' 4.0988645980"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OSTROV v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1991 část obce Veliš v okr. Benešov, od 1.1.1992 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Ostrov

Nadřazená místa

obec Ostrov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1784-1806), Kondrac 4, matrika narozených
Matrika (1787-1809), Veliš 1, matrika narozených
Matrika (1806-1824), Kondrac 5, matrika narozených
Matrika (1809-1845), Veliš 2, matrika narozených
Matrika (1825-1840), Kondrac 6, matrika narozených
Matrika (1841-1851), Kondrac 7, matrika narozených
Matrika (1846-1868), Veliš 3, matrika narozených
Matrika (1852-1867), Kondrac 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Marika (1786-1806), Kondrac 10, matrika oddaných
Matrika (1787-1837), Veliš 4, matrika oddaných
Marika (1812-1840), Kondrac 11, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1784-1806), Kondrac 14, matrika zemřelých
Matrika (1787-1837), Veliš 5, matrika zemřelých
Matrika (1806-1840), Kondrac 15, matrika zemřelých
Matrika (1841-1875), Kondrac 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!