část obce Zahradnice

Identifikace

ICZUJ: 530344
KODCOB: 109924
ID31: 6810
ID32: 6810
GPS: JTSK (Y, X): 733392, 1089242
S-42 (Y, X): 3473998.033, 5506246.130
UTM (Y, X): 473885.0479, 5503903.7850
Šířka/Délka: 49° 41' 13.5235898100", 14° 38' 16.6250757200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZAHRADNICE v r. 1869-1930 osada obce Olbramovice v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Olbramovice v okr. Votice, od r. 1961 část obce Olbramovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Zahradnice

Nadřazená místa

obec Olbramovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1688-1724), Bystřice 1, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - N (1711-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - nemanželské (1721-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1737-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1745-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika (1745-1749), Bystřice 2, matrika narozených
Matrika narozených - N (1749-1770), Votice 3, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1764-1800), Bystřice 4, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1771-1788), Votice 6, matrika narozených
Matrika (1784-1804), Bystřice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1789-1813), Votice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1814-1843), Votice 11, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1855), Votice 12, matrika narozených
Matrika narozených (1856-1868), Votice 13, matrika narozených
Matrika (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Index (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Index (1883-1903), Votice 30, matrika narozených
Matrika (1883-1903), Votice 30, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika oddaných
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - O (1711-1748), Votice 2, matrika oddaných
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1749-1786), Votice 14, matrika oddaných
Matrika (1750-1770), Bystřice 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1797), Bystřice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1812), Bystřice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1789-1826), Votice 15, matrika oddaných
Matrika oddaných (1829-1850), Votice 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1851-1862), Votice 17, matrika oddaných
Matrika oddaných (1863-1878), Votice 18, matrika oddaných
Marika (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Index (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Matrika (1691-1722), Bystřice 1, matrika zemřelých
Matrika (1725-1749), Bystřice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1749-1795), Votice 20, matrika zemřelých
Matrika (1750-1768), Bystřice 3, matrika zemřelých
Matrika (1769-1800), Bystřice 4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1812), Bystřice 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1795-1847), Votice 21, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1848-1871), Votice 22, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1871-1907), Votice 31, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!