část obce Ouštice

Identifikace

ICZUJ: 530310
KODCOB: 097357
ID31: 6789
ID32: 6789
GPS: JTSK (Y, X): 738941, 1077720
S-42 (Y, X): 3467012.120, 5516959.699
UTM (Y, X): 466901.9789, 5514612.9920
Šířka/Délka: 49° 46' 59.0422602000", 14° 32' 24.8439419100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUŠTICE v r. 1869 osada obce Chrašťany v okr. Benešov, v r. 1880-1890 osada obce Chrášťany v okr. Benešov, v r. 1900-1910 osada obce Chrášťany t. Chrašťany v okr. Benešov, v r. 1921-1950 osada obce Chrášťany v okr. Benešov, v r. 1961-1979 část obce Mlékovice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Neveklov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Ouštice

Nadřazená místa

obec Neveklov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1837-1885), Netvořice 33, matrika narozených
Matrika (1881-1895), Netvořice 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1839-1882), Netvořice 33, matrika oddaných
Matrika (1882-1906), Netvořice 44, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1837-1901), Netvořice 33, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!