část obce Kožlí

Identifikace

ICZUJ: 530310
KODCOB: 401323
ID31: 6783
ID32: 6783
GPS: JTSK (Y, X): 733300, 1080000
S-42 (Y, X): 3472900.206, 5515424.152
UTM (Y, X): 472787.6672, 5513078.0710
Šířka/Délka: 49° 46' 10.4067633700", 14° 37' 19.5527564600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOŽLÍ v r. 1869 pod názvem Kozlé osada obce Václavice v okr. Benešov, v r. 1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890-1910 osada obce Václavice v okr. Benešov, v r. 1921-1979 osada obce Přibyšice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Neveklov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Kozlé
část obce Kožlí

Nadřazená místa

obec Neveklov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1755-1781), Benešov 21, matrika narozených
Matrika (1755-1791), Benešov 21, matrika narozených
Matrika (1771-1808), Benešov 8, matrika narozených
Matrika (1790-1831), Benešov 22, matrika narozených
Matrika (1832-1858), Benešov 23, matrika narozených
Matrika (1838-1852), Benešov 24, matrika narozených
Matrika (1842-1863), Václavice 1, matrika narozených
Matrika (1863-1932), Václavice 4, matrika narozených
Matrika (1870-1924), Václavice 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1755-1791), Benešov 21, matrika oddaných
Matrika (1790-1838), Benešov 22, matrika oddaných
Matrika (1842-1890), Václavice 2, matrika oddaných
Matrika (1890-1919), Václavice 7, matrika oddaných
Matrika (1755-1791), Benešov 21, matrika zemřelých
Matrika (1789-1838), Benešov 22, matrika zemřelých
Matrika (1838-1852), Benešov 25, matrika zemřelých
Matrika (1842-1879), Václavice 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!