část obce Doloplazy

Identifikace

ICZUJ: 530310
KODCOB: 401315
ID31: 6778
ID32: 6778
GPS: JTSK (Y, X): 736000, 1082200
S-42 (Y, X): 3470505.398, 5512894.817
UTM (Y, X): 470393.8344, 5510549.7650
Šířka/Délka: 49° 44' 48.1350002200", 14° 35' 20.5711573200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLOPLAZY v r. 1869-1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1979 osada obce Neštětice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Neveklov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Doloplazy

Nadřazená místa

obec Neveklov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika (1755-1769), Benešov 26, matrika narozených
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika narozených
Matrika (1772-1803), Neveklov 6, matrika narozených
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika narozených
Matrika (1824-1871), Neveklov 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika oddaných
Matrika (1772-1802), Neveklov 6, matrika oddaných
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika oddaných
Matrika (1841-1911), Neveklov 19, matrika oddaných
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika zemřelých
Matrika (1772-1803), Neveklov 6, matrika zemřelých
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika zemřelých
Matrika (1845-1911), Neveklov 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!