část obce Dalešice

Identifikace

ICZUJ: 530310
KODCOB: 024511
ID31: 6777
ID32: 6777
GPS: JTSK (Y, X): 743116, 1076570
S-42 (Y, X): 3462723.381, 5517563.125
UTM (Y, X): 462614.9857, 5515216.1710
Šířka/Délka: 49° 47' 17.6666557800", 14° 28' 50.2612288400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DALEŠICE v r. 1869-1890 osada obce Jablonná v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Dalečice t. Dalešice osada obce Jablonná v okr. Benešov, v r. 1921-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Neveklov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Dalečice
část obce Dalečice
část obce Dalešice

Nadřazená místa

obec Neveklov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1658-1675), Neveklov 1, matrika narozených
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1674-1715), Bělice 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1829), Výsoký Újezd 2, matrika narozených
Matrika (1830-1881), Netvořice 23, matrika narozených
Matrika (1881-1901), Netvořice 42, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1675), Neveklov 1, matrika oddaných
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1674-1715), Bělice 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1756-1759), Výsoký Újezd 1, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1830-1881), Netvořice 23, matrika oddaných
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1674-1715), Bělice 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1829), Výsoký Újezd 3, matrika zemřelých
Matrika (1830-1913), Netvořice 23, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!