část obce Tuchyně

Identifikace

ICZUJ: 530298
KODCOB: 104132
ID31: 6755
ID32: 6755
GPS: JTSK (Y, X): 741555, 1075215
S-42 (Y, X): 3464097.257, 5519107.856
UTM (Y, X): 463988.3029, 5516760.2740
Šířka/Délka: 49° 48' 7.9645607400", 14° 29' 58.4270570500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TUCHYNĚ v r. 1869 osada obce Netvořice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 pod názvem Tuchyň osada obce Netvořice v okr. Benešov, v r. 1900 pod názvem Tuchyň t. Tuchyně osada obce Netvořice v okr. Benešov, v r. 1910 pod názvem Tuchyň t. Tuchyně obec v okr. Benešov, v r. 1921-1950 obec v okr. Benešov, od r. 1961 část obce Netvořice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Tuchyň
část obce Tuchyně

Nadřazená místa

obec Netvořice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1829), Výsoký Újezd 2, matrika narozených
Matrika (1830-1912), Netvořice 37, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1756-1759), Výsoký Újezd 1, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1831-1885), Netvořice 37, matrika oddaných
Matrika (1882-1898), Netvořice 20, matrika oddaných
Matrika (1882-1906), Netvořice 44, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1755-1759), Výsoký Újezd 1, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1829), Výsoký Újezd 3, matrika zemřelých
Matrika (1832-1942), Netvořice 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!