část obce Radějovice

Identifikace

ICZUJ: 530298
KODCOB: 401234
ID31: 6754
ID32: 6754
GPS: JTSK (Y, X): 741200, 1076400
S-42 (Y, X): 3464601.807, 5517978.241
UTM (Y, X): 464492.6476, 5515631.1190
Šířka/Délka: 49° 47' 31.5123584500", 14° 30' 24.0286043700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADĚJOVICE v r. 1869 osada obce Jablonná v okr. Benešov, v r. 1880-1950 se jako osada neuvádí, od r. 1961 část obce Netvořice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Radějovice
část obce Radějovický dvůr
část obce Radějovský dvůr

Nadřazená místa

obec Netvořice

Podřazená místa

obec Radějovice (Neveklov) dvůr

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
matrika (1771-1789), M23KH / 10, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
matrika (1784-1789), M23KH / 13, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
matrika (1789-1795), M23KH / 14, matrika narozených
matrika (1795-1819), M23KH / 15, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
matrika (1818-1860), M23KH / 16, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika oddaných
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
matrika (1772-1789), M23KH / 10, matrika oddaných
matrika (1786-1789), M23KH / 13, matrika oddaných
matrika (1786-1795), M23KH / 17, matrika oddaných
Matrika (1882-1898), Netvořice 20, matrika oddaných
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika zemřelých
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
matrika (1771-1789), M23KH / 10, matrika zemřelých
matrika (1785-1789), M23KH / 13, matrika zemřelých
Matrika (1809-1829), Výsoký Újezd 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!