část obce Netvořice

Identifikace

ICZUJ: 530298
KODCOB: 104124
ID31: 6753
ID32: 6753
GPS: JTSK (Y, X): 740013, 1073904
S-42 (Y, X): 3465457.952, 5520606.501
UTM (Y, X): 465348.4432, 5518258.3080
Šířka/Délka: 49° 48' 56.7569585100", 14° 31' 5.9875353730"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NETVOŘICE od r. 1869 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Netvořice

Nadřazená místa

obec Netvořice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1672-1708), Jílové 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1838-1892), Netvořice 15, matrika narozených
Matrika (1881-1895), Netvořice 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1672-1707), Jílové 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1838-1912), Netvořice 43, matrika oddaných
Matrika (1880-1919), Poříčí nad Sázavou 23, matrika oddaných
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1672-1707), Jílové 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1838-1918), Netvořice 45, matrika zemřelých
Matrika (1875-1936), Maršovice 27, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!