část obce Dunávice

Identifikace

ICZUJ: 530298
KODCOB: 104108
ID31: 6750
ID32: 6750
GPS: JTSK (Y, X): 738125, 1074614
S-42 (Y, X): 3467421.823, 5520145.222
UTM (Y, X): 467311.5147, 5517797.2180
Šířka/Délka: 49° 48' 42.2241499000", 14° 32' 44.3588013300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUNÁVICE v r. 1869-1910 pod názvem Dunavice osada obce Chleby v okr. Benešov, v r. 1921-1950 osada obce Chleby v okr. Benešov, od r. 1961 část obce Netvořice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Dunávice

Nadřazená místa

obec Netvořice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika nemanželských (1763-1783), Týnec nad Sázavou 2, matrika narozených
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1785-1858), Týnec nad Sázavou 9, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1837-1911), Netvořice 24, matrika narozených
Matrika (1859-1870), Týnec nad Sázavou 13, matrika narozených
Matrika (1871-1889), Týnec nad Sázavou 15, matrika narozených
Matrika (1890-1906), Týnec nad Sázavou 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1785-1860), Týnec nad Sázavou 9, matrika oddaných
Matrika (1839-1915), Netvořice 24, matrika oddaných
Matrika (1862-1894), Týnec nad Sázavou 16, matrika oddaných
Matrika (1894-1920), Týnec nad Sázavou 19, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1763-1784), Týnec nad Sázavou 2, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1785-1862), Týnec nad Sázavou 9, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1837-1917), Netvořice 24, matrika zemřelých
Matrika (1863-1894), Týnec nad Sázavou 17, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých
Matrika (1894-1927), Týnec nad Sázavou 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!