část obce Zdiměřice

Identifikace

ICZUJ: 530212
KODCOB: 149969
ID31: 6745
ID32: 6745
GPS: JTSK (Y, X): 715610, 1106391
S-42 (Y, X): 3493840.419, 5491525.754
UTM (Y, X): 493719.3541, 5489189.4050
Šířka/Délka: 49° 33' 18.9813129000", 14° 54' 47.3831211900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZDIMĚŘICE v r. 1869-1900 osada obce Velká Ves v okr. Pelhřimov, v r. 1910-1921 osada obce Slavětín v okr. Pelhřimov, v r. 1930 osada obce Řísnice v okr. Pelhřimov, v r. 1950 osada obce Řísnice v okr. Pacov, v r. 1961-1979 část obce Slavětín v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Načeradec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Zdiměřice

Nadřazená místa

obec Načeradec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika (1706-1758), Načeradec 2, matrika narozených
Matrika (1728-1755), 5356, matrika narozených
Matrika (1756-1785), 5358, matrika narozených
Matrika (1777-1785), 5360, matrika narozených
Matrika (1784-1831), 5361, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika (1728-1755), 5356, matrika oddaných
Matrika (1756-1785), 5358, matrika oddaných
Matrika (1777-1785), 5360, matrika oddaných
Matrika (1786-1842), 5378, matrika oddaných
Matrika (1834-1911), 5379, matrika oddaných
Matrika (1728-1755), 5356, matrika zemřelých
Matrika (1756-1777), 5358, matrika zemřelých
Matrika (1800-1837), 5381, matrika zemřelých
Matrika (1838-1867), 5383, matrika zemřelých
Matrika (1896-1939), 5385, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1784-1836), 5388, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1837), 5389, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1844), 5386, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1838-1902), 5390, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1845-1886), 5387, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!