část obce Řísnice

Identifikace

ICZUJ: 530212
KODCOB: 149942
ID31: 6742
ID32: 6742
GPS: JTSK (Y, X): 715918, 1105026
S-42 (Y, X): 3493359.334, 5492839.916
UTM (Y, X): 493238.4642, 5490503.0320
Šířka/Délka: 49° 34' 1.4992319320", 14° 54' 23.3658138500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘÍSNICE v r. 1869-1900 pod názvem Říšnice osada obce Velká Ves v okr. Pelhřimov, v r. 1910 pod názvem Říšnice osada obce Slavětín v okr. Pelhřimov, v r. 1921 osada obce Slavětín v okr. Pelhřimov, v r. 1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Pacov, v r. 1961-1979 část obce Slavětín v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Načeradec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Řísnice
část obce Říšnice

Nadřazená místa

obec Načeradec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika (1674-1718), 7236, matrika narozených
Matrika (1706-1758), Načeradec 2, matrika narozených
Matrika (1718-1760), 7237, matrika narozených
Matrika (1759-1784), Načeradec 3, matrika narozených
Matrika (1760-1784), 7238, matrika narozených
Matrika (1785-1811), 7245, matrika narozených
Matrika (1850-1882), 7250, matrika narozených
Matrika (1883-1897), 7251, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika (1674-1718), 7236, matrika oddaných
Matrika (1706-1762), Načeradec 9, matrika oddaných
Matrika (1718-1760), 7237, matrika oddaných
Matrika (1760-1784), 7238, matrika oddaných
Matrika (1763-1784), Načeradec 10, matrika oddaných
Matrika (1785-1811), 7245, matrika oddaných
Matrika (1812-1865), 7252, matrika oddaných
Matrika (1856-1867), 7253, matrika oddaných
Matrika (1868-1914), 7254, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1674-1718), 7236, matrika zemřelých
Matrika (1706-1762), Načeradec 9, matrika zemřelých
Matrika (1718-1760), 7237, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), 7238, matrika zemřelých
Matrika (1763-1784), Načeradec 10, matrika zemřelých
Matrika (1785-1811), 7245, matrika zemřelých
Matrika (1812-1864), 7255, matrika zemřelých
Matrika (1859-1880), 7256, matrika zemřelých
Matrika (1879-1905), 7257, matrika zemřelých
Matrika (1905-1914), 7258, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1674-1914), 7260, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1675-1912), 7259, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1675-1914), 7261, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!