část obce Petrovice

Identifikace

ICZUJ: 530166
KODCOB: 119849
ID31: 6728
ID32: 6728
GPS: JTSK (Y, X): 729743, 1104707
S-42 (Y, X): 3479606.849, 5491377.578
UTM (Y, X): 479491.5801, 5489041.2890
Šířka/Délka: 49° 33' 13.0519284600", 14° 42' 59.2345504100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PETROVICE v r. 1869-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Votice, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Miličín v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Petrovice

Nadřazená místa

obec Milčín
obec Miličín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených - N (1650-1656), Mladá Vožice 1, matrika narozených
Matrika narozených a oddaných - N (1654-1684), Mladá Vožice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1675-1700), Miličín 4, matrika narozených
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1685-1733), Mladá Vožice 4, matrika narozených
Matrika narozených,oddaných a zemřelých - N (1687-1716), Nová Ves 1, matrika narozených
matrika nar.odd.a zemř. -N (1715-1753), Hoštice 2, matrika narozených
Matrika narozených,oddaných a zemřelých - N (1734-1781), Nová Ves 4, matrika narozených
Matrika narozených,oddaných a zemřelých - N-nemanž. (1741-1776), Nová Ves 4, matrika narozených
Matrika narozených,oddaných a zemřelých - Z - nekřt. (1761-1781), Nová Ves 4, matrika narozených
Matrika narozených (1782-1800), Nová Ves 5, matrika narozených
Matrika narozených - N (1801-1861), Nová Ves 7, matrika narozených
Matrika (1881-1907), Střezimíř 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených a oddaných - O (1655-1685), Mladá Vožice 2, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1685-1733), Mladá Vožice 4, matrika oddaných
Matrika narozených,oddaných a zemřelých - O (1688-1716), Nová Ves 1, matrika oddaných
matrika nar.odd.a zemř. -O (1715-1753), Hoštice 2, matrika oddaných
Matrika narozených,oddaných a zemřelých - O (1734-1781), Nová Ves 4, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1782-1799), Nová Ves 8, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1685-1733), Mladá Vožice 4, matrika zemřelých
Matrika narozených,oddaných a zemřelých - Z (1687-1714), Nová Ves 1, matrika zemřelých
matrika nar.odd.a zemř. -Z (1715-1753), Hoštice 2, matrika zemřelých
Matrika narozených,oddaných a zemřelých - Z (1734-1781), Nová Ves 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1782-1800), Nová Ves 9, matrika zemřelých
Matrika (1884-1903), Neustupov 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!