část obce Miličín

Identifikace

ICZUJ: 530166
KODCOB: 094854
ID31: 6725
ID32: 6725
GPS: JTSK (Y, X): 733434, 1102290
S-42 (Y, X): 3475635.182, 5493299.828
UTM (Y, X): 475521.5299, 5490962.7560
Šířka/Délka: 49° 34' 14.7389470200", 14° 39' 41.2064971600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MILIČÍN v r. 1869-1910 pod názvem Milčín obec v okr. Tábor, v r. 1921-1930 obec v okr. Tábor, v r. 1950 obec v okr. Votice, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Milčín
část obce Milčín
část obce Miličín

Nadřazená místa

obec Milčín
obec Miličín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1651-1660), Miličín 1, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1660-1661), Miličín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1663-1675), Miličín 3, matrika narozených
Matrika narozených (1675-1700), Miličín 4, matrika narozených
Matrika narozených- N (1701-1739), Miličín 5, matrika narozených
Matrika nar.,odd.,zemř.,nar.nemanž.,zemř.nekřt. - N.nemanž. (1740-1774), Miličín 7, matrika narozených
Matrika nar.,odd.,zemř.nar.nemanž.,zemř.nekřt.-N (1740-1784), Miličín 7, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1814), Miličín 8, matrika narozených
Matrika narozených (1814-1822), Miličín 9, matrika narozených
Matrika narozených (1822-1844), Miličín 10, matrika narozených
Matrika narozených (1844-1869), Miličín 11, matrika narozených
Matrika (1869-1890), Miličín 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1651-1661), Miličín 1, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1664-1673), Miličín 2, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1675-1751), Miličín 6, matrika oddaných
Matrika nar.,odd.,zemř.,nar.nemanž.,zemř.nekřt. - O (1752-1784), Miličín 7, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1761-1784), Miličín 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1784-1810), Miličín 12, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1810-1841), Miličín 13, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1656-1657), Miličín 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1660-1673), Miličín 2, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd.,zemř.,nar.nemanž.,zemř.nekřt. - Z (1752-1779), Miličín 7, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd.,zemř.,nar.nemanž.,zemř.nekřt. - Z.nekřt. (1764-1770), Miličín 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1779-1821), Miličín 14, matrika zemřelých
Matrika (1782-1816), 9069, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1821-1881), Miličín 15, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1882-1903), Miličín 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!