část obce Vráce

Identifikace

ICZUJ: 530115
KODCOB: 401170
ID31: 6711
ID32: 6711
GPS: JTSK (Y, X): 740100, 1083700
S-42 (Y, X): 3466632.009, 5510879.608
UTM (Y, X): 466522.0232, 5508535.3770
Šířka/Délka: 49° 43' 42.1799741600", 14° 32' 7.7246804650"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VRÁCE v r. 1869-1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1910 pod názvem Vrace osada obce Zderadice v okr. Benešov, v r. 1921-1979 osada obce Zderadice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Maršovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Vráce

Nadřazená místa

obec Maršovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1726-1743), Maršovice 1, matrika narozených
Matrika (1744-1771), Maršovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1771), Maršovice 2, matrika narozených
Matrika (1792-1804), Maršovice 4, matrika narozených
Matrika (1801-1805), Maršovice 5, matrika narozených
Matrika (1830- ), Maršovice 6, matrika narozených
Matrika (1842-1856), Maršovice 7, matrika narozených
Matrika (1857-1874), Maršovice 20, matrika narozených
Matrika (1875-1898), Maršovice 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika ( - ), Maršovice 9, matrika oddaných
Matrika (1726-1743), Maršovice 1, matrika oddaných
Matrika (1744-1771), Maršovice 2, matrika oddaných
Matrika (1815-1865), Maršovice 10, matrika oddaných
Matrika (1866-1893), Maršovice 22, matrika oddaných
Matrika (1726-1743), Maršovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1740-1753), Maršovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1744-1771), Maršovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1771-1797), Maršovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1785-1811), Maršovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1815-1874), Maršovice 13, matrika zemřelých
Matrika (1875-1936), Maršovice 27, matrika zemřelých
Matrika a Index N 1750-1902 (1750-1902), Maršovice 23, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!