část obce Řehovice

Identifikace

ICZUJ: 530115
KODCOB: 192325
ID31: 6708
ID32: 6708
GPS: JTSK (Y, X): 739760, 1084532
S-42 (Y, X): 3467076.269, 5510098.175
UTM (Y, X): 466966.1015, 5507754.2620
Šířka/Délka: 49° 43' 16.9765471600", 14° 32' 30.1444132000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘEHOVICE v r. 1869 osada obce Zděradice v okr. Benešov, v r. 1880-1979 osada obce Zderadice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Maršovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Řehovice

Nadřazená místa

obec Maršovice

Podřazená místa

část obce Kříže (Řehovice - Maršovice) hospoda

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
Matrika (1658-1675), Neveklov 1, matrika narozených
Matrika (1676-1698), Neveklov 2, matrika narozených
Matrika (1726-1743), Maršovice 1, matrika narozených
Matrika (1744-1771), Maršovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1771), Maršovice 2, matrika narozených
Matrika (1771-1789), Maršovice 3, matrika narozených
Matrika (1784-1801), Maršovice 4, matrika narozených
Matrika (1801-1815), Maršovice 5, matrika narozených
Matrika (1815-1843), Maršovice 6, matrika narozených
Matrika (1842-1856), Maršovice 7, matrika narozených
Matrika (1857-1874), Maršovice 20, matrika narozených
Matrika (1875-1898), Maršovice 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1675), Neveklov 1, matrika oddaných
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
Matrika (1676-1698), Neveklov 2, matrika oddaných
Matrika (1726-1743), Maršovice 1, matrika oddaných
Matrika (1744-1771), Maršovice 2, matrika oddaných
Matrika (1771-1789), Maršovice 8, matrika oddaných
Matrika (1786-1811), Maršovice 9, matrika oddaných
Matrika (1815-1865), Maršovice 10, matrika oddaných
Matrika (1866-1893), Maršovice 22, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
Matrika (1676-1698), Neveklov 2, matrika zemřelých
Matrika (1726-1743), Maršovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1740-1753), Maršovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1744-1771), Maršovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1771-1797), Maršovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1784-1815), Maršovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1815-1874), Maršovice 13, matrika zemřelých
Matrika (1875-1936), Maršovice 27, matrika zemřelých
Matrika a Index N 1750-1902 (1750-1902), Maršovice 23, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!