část obce Světlá

Identifikace

ICZUJ: 530107
KODCOB: 087386
ID31: 6699
ID32: 6699
GPS: JTSK (Y, X): 718799, 1095254
S-42 (Y, X): 3489244.754, 5502161.007
UTM (Y, X): 489125.5603, 5499820.3270
Šířka/Délka: 49° 39' 2.9837982070", 14° 50' 57.6697842100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SVĚTLÁ v r. 1869-1880 osada obce Ostrov v okr. Benešov, v r. 1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1930 osada obce Ostrov v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Ostrov v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Louňovice pod Blaníkem v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Světlá

Nadřazená místa

obec Louňovice pod Blaníkem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -N (1726-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1741-1762), Neustupov 3, matrika narozených
Matrika nar.odd.zemř. - N (1763-1784), Neustupov 4, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Louňovice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1807), Louňovice 5, matrika narozených
Matrika nar., odd., a zemřl - N (1787-1824), Neustupov 12, matrika narozených
Matrika (1808-1829), Louňovice 6, matrika narozených
Matrika (1829-1847), Louňovice 7, matrika narozených
Matrika (1848-1859), Louňovice 8, matrika narozených
Matrika (1859-1881), Louňovice 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -O (1727-1762), Neustupov 3, matrika oddaných
Matrika nar.odd.zemř. - O (1763-1784), Neustupov 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1806), Louňovice 4, matrika oddaných
Matrika nar., odd., a zemřl - O (1790-1823), Neustupov 12, matrika oddaných
Matrika (1808-1830), Louňovice 9, matrika oddaných
Matrika (1832-1857), Louňovice 10, matrika oddaných
Matrika (1858-1899), Louňovice 16, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých -Z (1726-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nemanželských (1742-1751), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých nekřtěných (1759-1762), Neustupov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.odd.zemř. - Z (1763-1784), Neustupov 4, matrika zemřelých
Matrika (1771-1806), Louňovice 11, matrika zemřelých
Matrika nar., odd., a zemřl - Z (1787-1824), Neustupov 12, matrika zemřelých
Matrika (1808-1835), Louňovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1836-1854), Louňovice 13, matrika zemřelých
Matrika (1855-1887), Louňovice 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!