část obce Rejkovice

Identifikace

ICZUJ: 530107
KODCOB: 401129
ID31: 6698
ID32: 6698
GPS: JTSK (Y, X): 718500, 1099000
S-42 (Y, X): 3490023.251, 5498484.234
UTM (Y, X): 489903.7399, 5496145.0510
Šířka/Délka: 49° 37' 4.0250372810", 14° 51' 36.8197333900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

REJKOVICE v r. 1869-1930 osada obce Býkovice v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Býkovice v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Louňovice pod Blaníkem v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Rejkovice

Nadřazená místa

obec Louňovice pod Blaníkem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika narozených
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika narozených
Matrika (1736-1783), Čechtice 4, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Louňovice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1807), Louňovice 5, matrika narozených
Matrika (1808-1829), Louňovice 6, matrika narozených
Matrika (1829-1847), Louňovice 7, matrika narozených
Matrika (1848-1859), Louňovice 8, matrika narozených
Matrika (1859-1881), Louňovice 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika oddaných
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1807), Louňovice 4, matrika oddaných
Matrika (1808-1831), Louňovice 9, matrika oddaných
Matrika (1832-1856), Louňovice 10, matrika oddaných
Matrika (1858-1899), Louňovice 16, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika zemřelých
Matrika (1771-1807), Louňovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1808-1835), Louňovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1836-1854), Louňovice 13, matrika zemřelých
Matrika (1855-1887), Louňovice 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!