část obce Býkovice

Identifikace

ICZUJ: 530107
KODCOB: 087360
ID31: 6696
ID32: 6696
GPS: JTSK (Y, X): 718014, 1098672
S-42 (Y, X): 3490463.060, 5498872.068
UTM (Y, X): 490343.3704, 5496532.7270
Šířka/Délka: 49° 37' 16.6041206100", 14° 51' 58.6957508600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BÝKOVICE v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Louňovice pod Blaníkem v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Býkovice

Nadřazená místa

obec Louňovice pod Blaníkem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika narozených
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Louňovice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1807), Louňovice 5, matrika narozených
Matrika (1808-1829), Louňovice 6, matrika narozených
Matrika (1829-1847), Louňovice 7, matrika narozených
Matrika (1848-1859), Louňovice 8, matrika narozených
Matrika (1859-1881), Louňovice 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika oddaných
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1807), Louňovice 4, matrika oddaných
Matrika (1808-1831), Louňovice 9, matrika oddaných
Matrika (1832-1857), Louňovice 10, matrika oddaných
Matrika (1858-1899), Louňovice 16, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1719-1770), Louňovice 3, matrika zemřelých
Matrika (1771-1807), Louňovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1808-1835), Louňovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1836-1854), Louňovice 13, matrika zemřelých
Matrika (1855-1887), Louňovice 17, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!