část obce Litichovice

Identifikace

ICZUJ: 532258
KODCOB: 085332
ID31: 6687
ID32: 6687
GPS: JTSK (Y, X): 716788, 1080693
S-42 (Y, X): 3489365.879, 5516861.203
UTM (Y, X): 489246.6357, 5514514.5370
Šířka/Délka: 49° 46' 58.7911991200", 14° 51' 2.2505617230"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LITICHOVICE v r. 1869-1890 osada obce Třeběšice v okr. Benešov, v r. 1900-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Divišov v okr. Benešov, od 24.11.1990 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Litichovice

Nadřazená místa

obec Litichovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1727-1747), Divišov 1, matrika narozených
Matrika (1748-1760), Divišov 2, matrika narozených
Matrika (1760-1769), Divišov 3, matrika narozených
Matrika (1769-1810), Divišov 10, matrika narozených
Matrika (1811-1827), Divišov 11, matrika narozených
Matrika (1828-1846), Divišov 13, matrika narozených
Matrika (1847-1865), Divišov 15, matrika narozených
Matrika (1865-1881), Divišov 31, matrika narozených
Matrika (1881-1900), Divišov 32, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1737-1759), Divišov 1, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), Divišov 3, matrika oddaných
Matrika (1784-1809), Divišov 16, matrika oddaných
Matrika (1811-1827), Divišov 17, matrika oddaných
Matrika (1828-1855), Divišov 18, matrika oddaných
Matrika (1857-1879), Divišov 19, matrika oddaných
Matrika (1879-1902), Divišov 33, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1737-1761), Divišov 1, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), Divišov 3, matrika zemřelých
Matrika (1784-1810), Divišov 20, matrika zemřelých
Matrika (1811-1827), Divišov 21, matrika zemřelých
Matrika (1828-1857), Divišov 22, matrika zemřelých
Matrika (1858-1873), Divišov 23, matrika zemřelých
Matrika (1873-1909), Divišov 34, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!