část obce Nová Ves

Identifikace

ICZUJ: 530051
KODCOB: 080390
ID31: 6685
ID32: 6685
GPS: JTSK (Y, X): 739946, 1069942
S-42 (Y, X): 3465014.674, 5524544.652
UTM (Y, X): 464905.3460, 5522194.8560
Šířka/Délka: 49° 51' 4.1231606450", 14° 30' 42.5325717600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VES v r. 1869-1974 osada obce Lešany v okr. Benešov, 1.7.1974-31.12.1995 část obce Lešany v okr. Praha-západ, od 1.1.1996 část obce Lešany v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Nová Ves

Nadřazená místa

obec Lešany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1837-1895), Netvořice 32, matrika narozených
Matrika (1881-1901), Netvořice 42, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1831-1891), Netvořice 32, matrika oddaných
Matrika (1882-1906), Netvořice 44, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1837-1915), Netvořice 32, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!