část obce Břežany

Identifikace

ICZUJ: 530051
KODCOB: 080373
ID31: 6683
ID32: 6683
GPS: JTSK (Y, X): 738945, 1071585
S-42 (Y, X): 3466218.848, 5523043.899
UTM (Y, X): 466109.0301, 5520694.7140
Šířka/Délka: 49° 50' 15.8004690100", 14° 31' 43.2806777100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BŘEŽANY v r. 1869-1950 obec v okr. Benešov, v r. 1961-1974 část obce Lešany v okr. Benešov, 1.7.1974-31.12.1995 část obce Lešany v okr. Praha-západ, od 1.1.1996 část obce Lešany v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Břežany

Nadřazená místa

obec Lešany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1760-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1835-1879), Netvořice 16, matrika narozených
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 1, matrika narozených
Matrika (1881-1895), Netvořice 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1835-1896), Netvořice 16, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1882-1898), Netvořice 20, matrika oddaných
Matrika (1882-1906), Netvořice 44, matrika oddaných
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1761), Netvořice 3, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1835-1882), Netvořice 16, matrika zemřelých
Matrika (1882-1915), Netvořice 46, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!