část obce Křivsoudov

Identifikace

ICZUJ: 530000
KODCOB: 076414
ID31: 6680
ID32: 6680
GPS: JTSK (Y, X): 702006, 1099435
S-42 (Y, X): 3506437.785, 5500174.851
UTM (Y, X): 506311.5900, 5497834.9790
Šířka/Délka: 49° 37' 58.9310652900", 15° 5' 14.6569921200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KŘIVSOUDOV v r. 1869 pod názvem Křivosoudov obec v okr. Ledeč, v r. 1880-1910 obec v okr. Ledeč, v r. 1921-1950 obec v okr. Ledeč nad Sázavou, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Křivosoudov
část obce Křivsoudov

Nadřazená místa

obec Křivsoudov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1653-1681), Čechtice 1, matrika narozených
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika narozených
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika narozených
Matrika (1752-1777), Křivsoudov 3, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Křivsoudov 4, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Křivsoudov 5, matrika narozených
Matrika (1802-1835), Křivsoudov 6, matrika narozených
Matrika (1844-1886), Křivsoudov 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1680), Čechtice 1, matrika oddaných
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika oddaných
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika oddaných
Matrika (1752-1777), Křivsoudov 3, matrika oddaných
Matrika (1778-1784), Křivsoudov 8, matrika oddaných
Matrika (1784-1830), Křivsoudov 9, matrika oddaných
Matrika (1831-1887), Křivsoudov 20, matrika oddaných
Matrika (1666-1681), Čechtice 1, matrika zemřelých
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika zemřelých
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika zemřelých
Matrika (1752-1777), Křivsoudov 3, matrika zemřelých
Matrika (1778-1784), Křivsoudov 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1822), Křivsoudov 11, matrika zemřelých
Matrika (1823-1866), Křivsoudov 12, matrika zemřelých
Index k mattrice narozených, oddaných a zemřelých (1681-1717), Křivsoudov 13, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1778-1822), Křivsoudov 17, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1802), Křivsoudov 14, index k matrice
Index k matrice narozených (1802-1835), Křivsoudov 15, index k matrice
Index k matrice oddaných (1802-1835), Křivsoudov 16, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!