část obce Jenišovice

Identifikace

ICZUJ: 530000
KODCOB: 401111
ID31: 6679
ID32: 6679
GPS: JTSK (Y, X): 702200, 1101200
S-42 (Y, X): 3506472.452, 5498399.382
UTM (Y, X): 506346.2427, 5496060.2340
Šířka/Délka: 49° 37' 1.4623211490", 15° 5' 16.2812044400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JENIŠOVICE v r. 1869 pod názvem Jenšovice osada obce Křivosoudov v okr. Ledeč, v r. 1880-1910 pod názvem Jenšovice osada obce Křivsoudov v okr. Ledeč, v r. 1921-1950 osada obce Křivsoudov v okr. Ledeč nad Sázavou, od r. 1961 část obce Křivsoudov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Jenašovice
část obce Jenišovice
část obce Jenšovice
část obce Jenšovice

Nadřazená místa

obec Křivsoudov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1653-1681), Čechtice 1, matrika narozených
Matrika (1844-1886), Křivsoudov 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1680), Čechtice 1, matrika oddaných
Matrika (1743-1784), Čechtice 7, matrika oddaných
Matrika (1785-1786), Čechtice 8, matrika oddaných
Matrika (1831-1887), Křivsoudov 20, matrika oddaných
Matrika (1666-1681), Čechtice 1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1786), Čechtice 10, matrika zemřelých
Matrika (1784-1822), Křivsoudov 11, matrika zemřelých
Matrika (1823-1866), Křivsoudov 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!