část obce Zhorný

Identifikace

ICZUJ: 529991
KODCOB: 075574
ID31: 6677
ID32: 6677
GPS: JTSK (Y, X): 744685, 1085072
S-42 (Y, X): 3462261.125, 5508928.933
UTM (Y, X): 462152.9189, 5506585.4960
Šířka/Délka: 49° 42' 38.1129499700", 14° 28' 30.1712406100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZHORNÝ v r. 1869 osada obce Křečovice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 pod názvem Zhorny osada obce Křečovice v okr. Benešov, v r. 1900-1930 osada obce Křečovice v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Křečovice v okr. Sedlčany, od r. 1961 část obce Křečovice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Zborny
část obce Zhorni
část obce Zhorny
část obce Zhorný

Nadřazená místa

obec Křečovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1658-1675), Neveklov 1, matrika narozených
Matrika (1676-1698), Neveklov 2, matrika narozených
matrika (1822-1839), M23KRE / 03, matrika narozených
matrika (1840-1851), M23KRE / 04, matrika narozených
Matrika (1852-1875), Křečovice 7, matrika narozených
Matrika (1876-1892), Křečovice 8, matrika narozených
Matrika (1889- ), Křečovice 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1675), Neveklov 1, matrika oddaných
Matrika (1676-1698), Neveklov 2, matrika oddaných
matrika (1784-1826), M23KRE / 05, matrika oddaných
Matrika (1827-1876), Křečovice 9, matrika oddaných
Matrika (1889- ), Křečovice 13, matrika oddaných
Matrika (1676-1698), Neveklov 2, matrika zemřelých
Matrika (1827-1885), Křečovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1889- ), Křečovice 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!