část obce Rousínov

Identifikace

ICZUJ: 529940
KODCOB: 071862
ID31: 6658
ID32: 6658
GPS: JTSK (Y, X): 718944, 1075974
S-42 (Y, X): 3486620.456, 5521264.092
UTM (Y, X): 486502.3307, 5518915.6320
Šířka/Délka: 49° 49' 21.0971170900", 14° 48' 44.4647078700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ROUSÍNOV v r. 1869 pod názvem Rousinov osada obce Teplišovice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 osada obce Teplíšovice v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Rousinov osada obce Teplejšovice v okr. Benešov, v r. 1921-1950 osada obce Teplýšovice v okr. Benešov, od r. 1961 část obce Kozmice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Rousínov

Nadřazená místa

obec Kozmice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika narozených
Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
Matrika (1705-1758), Chocerady 1, matrika narozených
Matrika (1737-1768), Chocerady 1, matrika narozených
Matrika (1750-1800), Kozmice 1, matrika narozených
Matrika (1755-1783), Kozmice 1, matrika narozených
Matrika a Index (1758-1792), Chocerady 2, matrika narozených
Matrika (1785-1804), Kozmice 2, matrika narozených
Matrika (1805-1833), Kozmice 3, matrika narozených
Matrika (1834-1843), Kozmice 4, matrika narozených
Matrika (1844-1854), Kozmice 5, matrika narozených
Matrika (1855-1866), Kozmice 6, matrika narozených
Matrika (1867-1881), Kozmice 16, matrika narozených
Matrika (1882-1900), Kozmice 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika oddaných
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1705-1819), Chocerady 7, matrika oddaných
Matrika (1705-1819), Chocerady 7, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1755-1797), Kozmice 1, matrika oddaných
Matrika (1785-1831), Kozmice 7, matrika oddaných
Matrika (1829-1843), Kozmice 8, matrika oddaných
Matrika (1844-1873), Kozmice 9, matrika oddaných
Matrika (1874-1920), Kozmice 19, matrika oddaných
Matrika (1652-1669), Benešov 3, matrika zemřelých
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1719-1770), Chocerady 1, matrika zemřelých
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika zemřelých
Matrika (1755-1799), Kozmice 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1827), Kozmice 10, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1829-1857), Kozmice 11, matrika zemřelých
Matrika (1852-1885), Kozmice 18, matrika zemřelých
Matrika (1885-1910), Kozmice 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!