část obce Kondrac

Identifikace

ICZUJ: 529931
KODCOB: 068977
ID31: 6654
ID32: 6654
GPS: JTSK (Y, X): 716042, 1093779
S-42 (Y, X): 3491789.349, 5503978.605
UTM (Y, X): 491669.1190, 5501637.1840
Šířka/Délka: 49° 40' 1.9601875210", 14° 53' 4.3827082860"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KONDRAC v r. 1869-1890 pod názvem Kondratce obec v okr. Benešov, v r. 1900-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Kondrac
část obce Kondratce

Nadřazená místa

obec Kondrac

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1784-1806), Kondrac 4, matrika narozených
Matrika (1806-1824), Kondrac 5, matrika narozených
Matrika (1825-1840), Kondrac 6, matrika narozených
Matrika (1841-1851), Kondrac 7, matrika narozených
Matrika (1852-1867), Kondrac 8, matrika narozených
Matrika (1868-1892), Kondrac 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Marika (1784-1804), Kondrac 10, matrika oddaných
Marika (1806-1840), Kondrac 11, matrika oddaných
Matrika (1841-1875), Kondrac 21, matrika oddaných
Matrika (1865-1909), Trhový Štěpánov 31, matrika oddaných
Index (1894-1921), Vlašim 26, matrika oddaných
Matrika (1894-1921), Vlašim 26, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1784-1806), Kondrac 14, matrika zemřelých
Matrika (1806-1840), Kondrac 15, matrika zemřelých
Matrika (1841-1875), Kondrac 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1897-1918), Týnec nad Labem 42, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1684-1785), Kondrac 17, index k matrice
Index k matrice oddaných (1684-1785), Kondrac 18, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1684-1785), Kondrac 19, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!