část obce Dub

Identifikace

ICZUJ: 529931
KODCOB: 068969
ID31: 6653
ID32: 6653
GPS: JTSK (Y, X): 716964, 1092484
S-42 (Y, X): 3490708.308, 5505144.351
UTM (Y, X): 490588.5181, 5502802.4560
Šířka/Délka: 49° 40' 39.6348570000", 14° 52' 10.3721046000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUB v r. 1869-1890 osada obce Kondratce v okr. Benešov, v r. 1900-1930 osada obce Kondrac v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Kondrac v okr. Vlašim, od r. 1961 část obce Kondrac v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Dub

Nadřazená místa

obec Kondrac

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1784-1806), Kondrac 4, matrika narozených
Matrika (1806-1824), Kondrac 5, matrika narozených
Matrika (1825-1840), Kondrac 6, matrika narozených
Matrika (1841-1851), Kondrac 7, matrika narozených
Matrika (1852-1867), Kondrac 8, matrika narozených
Matrika (1868-1892), Kondrac 20, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1775), Vlašim 14, matrika oddaných
MATRIKY (1690-1724), M23 SDL / 05, matrika oddaných
Matrika (1776-1784), Vlašim 15, matrika oddaných
Marika (1784-1806), Kondrac 10, matrika oddaných
Marika (1806-1840), Kondrac 11, matrika oddaných
Matrika (1841-1875), Kondrac 21, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Matrika (1888-1926), Radošovice 15, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
MATRIKY (1690-1723), M23 SDL / 05, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1784-1806), Kondrac 14, matrika zemřelých
Matrika (1806-1840), Kondrac 15, matrika zemřelých
Matrika (1841-1875), Kondrac 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!