část obce Hrajovice

Identifikace

ICZUJ: 531031
KODCOB: 193101
ID31: 6647
ID32: 6647
GPS: JTSK (Y, X): 719389, 1099847
S-42 (Y, X): 3489250.524, 5497529.813
UTM (Y, X): 489131.3280, 5495191.0180
Šířka/Délka: 49° 36' 33.0845788800", 14° 50' 58.4192754500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRAJOVICE v r. 1869 osada obce Býkovice v okr. Benešov, v r. 1880-1890 pod názvem Hrájovice osada obce Býkovice v okr. Benešov, v r. 1900-1930 osada obce Býkovice v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Býkovice v okr. Vlašim, v r. 1961-1991 část obce Zlaté Hory v okr. Benešov, od 1.4.1991 část obce Kamberk v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Hrajovice

Nadřazená místa

obec Kamberk

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika (1706-1758), Načeradec 2, matrika narozených
Matrika (1759-1784), Načeradec 3, matrika narozených
Matrika (1784-1786), Načeradec 4, matrika narozených
Matrika (1786-1885), Zlaté Hory 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika (1706-1762), Načeradec 9, matrika oddaných
Matrika (1763-1784), Načeradec 10, matrika oddaných
Matrika (1785-1806), Načeradec 11, matrika oddaných
Matrika (1792-1885), Zlaté Hory 4, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1706-1762), Načeradec 9, matrika zemřelých
Matrika (1763-1784), Načeradec 10, matrika zemřelých
Matrika (1786-1886), Zlaté Hory 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!