část obce Řikov

Identifikace

ICZUJ: 532134
KODCOB: 059153
ID31: 6646
ID32: 6646
GPS: JTSK (Y, X): 738314, 1102079
S-42 (Y, X): 3470768.105, 5492881.201
UTM (Y, X): 470656.4348, 5490544.2990
Šířka/Délka: 49° 34' 0.4102636590", 14° 35' 39.0895260900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘIKOV v r. 1869-1890 osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1900-1930 osada obce Ješetice v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Ješetice v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Ješetice v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Červený Újezd v okr. Benešov, od 24.11.1990 část obce Ješetice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Řikov

Nadřazená místa

obec Ješetice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - N (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrikanar.odd.a zemř. - N nemanž. (1757-1784), Červený Újezd 1, matrika narozených
Matrikanar.odd.a zemř. - N (1757-1787), Červený Újezd 1, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1832), Červený Újezd 2, matrika narozených
Matrika narozených (1834-1854), Červený Újezd 3, matrika narozených
Matrika (1855-1889), Červrný Újezd 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - O (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1718-1772), Arnoštovice 9, matrika oddaných
Matrikanar.odd.a zemř. - O (1757-1786), Červený Újezd 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1788-1831), Červený Újezd 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1833-1854), Červený Újezd 5, matrika oddaných
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - Z (1696-1718), Arnoštovice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1747-1752), Arnoštovice 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrikanar.odd.a zemř. - Z nekřt. (1757-1784), Červený Újezd 1, matrika zemřelých
Matrikanar.odd.a zemř. - Z (1757-1786), Červený Újezd 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1841), Červený Újezd 6, matrika zemřelých
Matrika (1842-1909), Červený Újezd 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!