část obce Radíč

Identifikace

ICZUJ: 532134
KODCOB: 059145
ID31: 6645
ID32: 6645
GPS: JTSK (Y, X): 738246, 1099932
S-42 (Y, X): 3470559.296, 5495019.323
UTM (Y, X): 470447.7110, 5492681.5510
Šířka/Délka: 49° 35' 9.5782185020", 14° 35' 28.1201693700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADÍČ v r. 1869 pod názvem Radice osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1880-1890 pod názvem Radiče osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1900-1910 pod názvem Radič osada obce Ješetice v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 osada obce Ješetice v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Ješetice v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Ješetice v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Červený Újezd v okr. Benešov, od 24.11.1990 část obce Ješetice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Radice
část obce Radice
část obce Radíč
část obce Radiče

Nadřazená místa

obec Ješetice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - N (1651-1691), Arnoštovice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1663-1675), Miličín 3, matrika narozených
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - N (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika nar.,nar.nemanželských a zemřl.nekřt.-N (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika nar.nemanželských (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika zemřelých nekřtěných (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1829), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1847), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1869), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Arnoštovice 22, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1654-1690), Arnoštovice 1, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1675-1751), Miličín 6, matrika oddaných
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - O (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1718-1772), Arnoštovice 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1772-1784), Arnoštovice 10, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1788-1832), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1834-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 23, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1655-1710), Arnoštovice 1, matrika zemřelých
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - Z (1696-1718), Arnoštovice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1719-1746), Arnoštovice 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1747-1752), Arnoštovice 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1784-1832), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1833-1869), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!