část obce Odlochovice

Identifikace

ICZUJ: 529842
KODCOB: 108952
ID31: 6637
ID32: 6637
GPS: JTSK (Y, X): 725100, 1096916
S-42 (Y, X): 3483209.319, 5499701.974
UTM (Y, X): 483092.5824, 5497362.2950
Šířka/Délka: 49° 37' 42.8918458600", 14° 45' 57.1768829900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ODLOCHOVICE v r. 1869-1890 pod názvem Vodlochovice obec v okr. Sedlčany, v r. 1900-1930 obec v okr. Sedlčany, v r. 1950 obec v okr. Votice, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Jankov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Odlochovice
část obce Vodlochovice

Nadřazená místa

obec Jankov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1686-1732), Šlapánov 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1732-1749), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.nemanž. (1738-1756), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1750-1770), Šlapánov 3, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1771-1800), Šlapánov 5, matrika narozených
Matrika narozených (1800-1837), Šlapánov 7, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1846), Šlapánov 9, matrika narozených
Matrika narozených (1846-1864), Šlapánov 11, matrika narozených
Matrika (1859-1881), Louňovice 15, matrika narozených
Matrika (1865-1899), Šlapánov 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1675-1751), Miličín 6, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1686-1731), Šlapánov 1, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1736-1761), Šlapánov 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1759-1771), Šlapánov 3, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1771-1798), Šlapánov 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1800-1864), Šlapánov 12, matrika oddaných
Matrika (1858-1899), Louňovice 16, matrika oddaných
Matrika (1865-1902), Šlapánov 21, matrika oddaných
Matrika (1875-1905), Načeradec 32, matrika oddaných
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1686-1724), Šlapánov 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1693-1748), Votice 19, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1734-1755), Šlapánov 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1755-1771), Šlapánov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1771-1800), Šlapánov 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1864), Šlapánov 15, matrika zemřelých
Matrika (1855-1887), Louňovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1865-1909), Šlapánov 22, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!