část obce Nosákov

Identifikace

ICZUJ: 529842
KODCOB: 108944
ID31: 6636
ID32: 6636
GPS: JTSK (Y, X): 726370, 1096777
S-42 (Y, X): 3481931.862, 5499676.434
UTM (Y, X): 481815.6458, 5497336.7660
Šířka/Délka: 49° 37' 41.9316141700", 14° 44' 53.5273591900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOSÁKOV v r. 1869-1890 osada obce Vodlochovice v okr. Sedlčany, v r. 1900-1930 osada obce Odlochovice v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Odlochovice v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Odlochovice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Jankov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Nosákov

Nadřazená místa

obec Jankov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1651-1660), Miličín 1, matrika narozených
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1665-1697), Neustupov 1, matrika narozených
Matrika (1667-1687), Načeradec 1, matrika narozených
Matrika narozených (1675-1700), Miličín 4, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1686-1732), Šlapánov 1, matrika narozených
Matrika nar.,odd.,zemř. a nar. nemanž. - N (1703-1739), Jankov 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1732-1749), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.nemanž. (1738-1756), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.,odd.,zemř. a nar. nemanž. - N (1740-1742), Jankov 1, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1750-1770), Šlapánov 3, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1771-1800), Šlapánov 5, matrika narozených
Matrika narozených (1800-1850), Šlapánov 7, matrika narozených
Matrika narozených (1850-1864), Šlapánov 10, matrika narozených
Matrika (1865-1899), Šlapánov 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1651-1661), Miličín 1, matrika oddaných
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1667-1706), Načeradec 1, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1669-1697), Neustupov 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1686-1731), Šlapánov 1, matrika oddaných
Matrika nar.,odd.,zemř. a nar. nemanž. - O (1703-1784), Jankov 1, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1736-1761), Šlapánov 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1759-1771), Šlapánov 3, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1771-1798), Šlapánov 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1800-1863), Šlapánov 12, matrika oddaných
Matrika (1865-1902), Šlapánov 21, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1656-1657), Miličín 1, matrika zemřelých
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1686-1724), Šlapánov 1, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1687-1694), Neustupov 1, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd.,zemř. a nar. nemanž. - Z (1703-1744), Jankov 1, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1734-1755), Šlapánov 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1755-1771), Šlapánov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1771-1800), Šlapánov 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1864), Šlapánov 15, matrika zemřelých
Matrika (1865-1909), Šlapánov 22, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!