část obce Bedřichovice

Identifikace

ICZUJ: 529842
KODCOB: 023361
ID31: 6631
ID32: 6631
GPS: JTSK (Y, X): 723704, 1091735
S-42 (Y, X): 3483927.274, 5505020.049
UTM (Y, X): 483810.2453, 5502678.2040
Šířka/Délka: 49° 40' 35.0933717300", 14° 46' 32.1606073100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BEDŘICHOVICE v r. 1869-1910 osada obce Jankov v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 osada obce Čestín v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Čestín v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Čestín v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Jankov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Bedřichovice

Nadřazená místa

obec Jankov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika narozených
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1695-1716), Postupice 2, matrika narozených
Matrika nelegitimních (1696-1702), Postupice 2, matrika narozených
Matrika (1717-1741), Postupice 3, matrika narozených
Matrika narozených,zemřelých a nar.nemanželských - N (1740-1785), Jankov 2, matrika narozených
Matrika (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika nemanželských (1741-1785), Postupice 4, matrika narozených
Matrika narozených,zemřelých a nar.nemanželských - N.nem. (1744-1785), Jankov 2, matrika narozených
Matrika (1784- ), Postupice 6, matrika narozených
Matrika (1785-1887), Postupice 7, matrika narozených
Matrika (1787-1809), Veliš 1, matrika narozených
Matrika (1809-1845), Veliš 2, matrika narozených
Matrika (1846-1868), Veliš 3, matrika narozených
Matrika (1868-1887), Velíš 7, matrika narozených
Index (1885-1949), Velíš 13, matrika narozených
Matrika (1887-1910), Velíš 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1656-1695), Postupice 1, matrika oddaných
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1690), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1696-1716), Postupice 2, matrika oddaných
Matrika (1717-1749), Postupice 3, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), Postupice 25, matrika oddaných
Matrika (1784- ), Postupice 26, matrika oddaných
Matrika (1785-1787), Postupice 28, matrika oddaných
Matrika (1787-1837), Veliš 4, matrika oddaných
Matrika (1838-1883), Velíš 8, matrika oddaných
Matrika (1883-1928), Velíš 14, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1668-1672), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1681-1690), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1695-1699), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1716), Postupice 2, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), Postupice 3, matrika zemřelých
Matrika narozených,zemřelých a nar.nemanželských - Z (1744-1785), Jankov 2, matrika zemřelých
Matrika (1746-1784), Postupice 31, matrika zemřelých
Matrika (1784- ), Postupice 32, matrika zemřelých
Matrika (1785-1787), Postupice 33, matrika zemřelých
Matrika (1787-1837), Veliš 5, matrika zemřelých
Matrika (1838-1886), Velíš 9, matrika zemřelých
Matrika (1873-1909), Popovice 15, matrika zemřelých
Matrika (1887-1932), Velíš 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!