část obce Soběšovice

Identifikace

ICZUJ: 532037
KODCOB: 053970
ID31: 6630
ID32: 6630
GPS: JTSK (Y, X): 738442, 1076307
S-42 (Y, X): 3467325.237, 5518425.316
UTM (Y, X): 467214.9678, 5516078.0120
Šířka/Délka: 49° 47' 46.5395892700", 14° 32' 40.0504461200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SOBĚŠOVICE v r. 1869 osada obce Chrašťany v okr. Benešov, v r. 1880-1890 osada obce Chrášťany v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Sobišovice t. Soběšovice osada obce Chrášťany t. Chrašťany v okr. Benešov, v r. 1921-1979 osada obce Chrášťany v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Benešov v okr. Benešov, od 24.11.1990 část obce Chrášťany v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Soběšovice
část obce Sobišovice

Nadřazená místa

obec Chrášťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika narozených
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika narozených
Matrika (1734-1754), Netvořice 3, matrika narozených
Matrika (1756-1777), Netvořice 4, matrika narozených
Matrika (1778-1784), Netvořice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1802), Netvořice 6, matrika narozených
Matrika (1803-1823), Netvořice 7, matrika narozených
Matrika (1823-1838), Netvořice 8, matrika narozených
Matrika (1839-1932), Netvořice 35, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1707), Nezvořice 1, matrika oddaných
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Netvořice 10, matrika oddaných
Matrika (1839-1887), Netvořice 35, matrika oddaných
Matrika (1882-1906), Netvořice 44, matrika oddaných
Matrika (1669-1708), Nezvořice 1, matrika zemřelých
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1708-1733), Nezvořice 2, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), Netvořice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Netvořice 11, matrika zemřelých
Matrika (1809-1838), Netvořice 12, matrika zemřelých
Matrika (1839-1924), Netvořice 35, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!