část obce Černíkovice

Identifikace

ICZUJ: 532037
KODCOB: 053953
ID31: 6628
ID32: 6628
GPS: JTSK (Y, X): 736534, 1078654
S-42 (Y, X): 3469519.553, 5516343.036
UTM (Y, X): 469408.3908, 5513996.5800
Šířka/Délka: 49° 46' 39.5619577100", 14° 34' 30.3546103500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNÍKOVICE v r. 1869 osada obce Chrašťany v okr. Benešov, v r. 1880-1890 pod názvem Černikovice osada obce Chrášťany v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Černikovice osada obce Chrášťany t. Chrašťany v okr. Benešov, v r. 1921-1979 osada obce Chrášťany v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Benešov v okr. Benešov, od 24.11.1990 část obce Chrášťany v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Černíkovice

Nadřazená místa

obec Chrášťany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1708-1718), Benešov 4, matrika narozených
Matrika (1719-1736), Benešov 5, matrika narozených
Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika (1755-1769), Benešov 26, matrika narozených
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika narozených
Matrika (1772-1803), Neveklov 6, matrika narozených
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika narozených
Matrika (1824-1871), Neveklov 13, matrika narozených
Matrika (1863-1932), Václavice 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika oddaných
Matrika (1772-1802), Neveklov 6, matrika oddaných
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika oddaných
Matrika (1841-1911), Neveklov 19, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika zemřelých
Matrika (1755-1791), Benešov 26, matrika zemřelých
Matrika (1772-1803), Neveklov 6, matrika zemřelých
Matrika (1800-1824), Neveklov 12, matrika zemřelých
Matrika (1845-1911), Neveklov 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!