část obce Chmelná

Identifikace

ICZUJ: 529788
KODCOB: 051888
ID31: 6616
ID32: 6616
GPS: JTSK (Y, X): 708882, 1096850
S-42 (Y, X): 3499285.666, 5501853.997
UTM (Y, X): 499162.3828, 5499513.4420
Šířka/Délka: 49° 38' 53.3973939100", 14° 59' 18.2286275600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHMELNÁ v r. 1869-1910 obec v okr. Ledeč, v r. 1921-1930 obec v okr. Ledeč nad Sázavou, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Chmelná

Nadřazená místa

obec Chmelná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1653-1681), Čechtice 1, matrika narozených
Matrika (1681-1716), Čechtice 2, matrika narozených
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika narozených
Matrika (1717-1735), Čechtice 3, matrika narozených
Matrika (1736-1783), Čechtice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1786), Čechtice 5, matrika narozených
Matrika (1787-1789), Borovnice 13, matrika narozených
Index (1787-1789), Borovnice 13, matrika narozených
Matrika (1789-1811), Borovnice 1, matrika narozených
Matrika (1812-1845), Borovnice 2, matrika narozených
Matrika (1845-1877), Borovnice 7, matrika narozených
Matrika (1877-1949), Borovnice 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1658-1680), Čechtice 1, matrika oddaných
Matrika (1681-1716), Čechtice 2, matrika oddaných
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika oddaných
Matrika (1717-1742), Čechtice 3, matrika oddaných
Matrika (1743-1784), Čechtice 7, matrika oddaných
Matrika (1786-1786), Čechtice 8, matrika oddaných
Index (1787-1789), Borovnice 13, matrika oddaných
Matrika (1787-1789), Borovnice 13, matrika oddaných
Matrika (1789-1832), Borovnice 4, matrika oddaných
Matrika (1835-1857), Borovnice 5, matrika oddaných
Matrika (1858-1894), Borovnice 15, matrika oddaných
Index (1858-1894), Borovnice 15, matrika oddaných
Matrika (1666-1681), Čechtice 1, matrika zemřelých
Matrika (1681-1716), Čechtice 2, matrika zemřelých
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika zemřelých
Matrika (1717-1737), Čechtice 3, matrika zemřelých
Matrika (1737-1784), Čechtice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1786), Čechtice 10, matrika zemřelých
Index (1787-1789), Borovnice 13, matrika zemřelých
Matrika (1787-1789), Borovnice 13, matrika zemřelých
Index (1789-1832), Borovnice 16, matrika zemřelých
Matrika (1789-1832), Borovnice 16, matrika zemřelých
Matrika (1832-1857), Borovnice 6, matrika zemřelých
Matrika a Index (1858-1894), Borovnice 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!