část obce Racek

Identifikace

ICZUJ: 532045
KODCOB: 051284
ID31: 6613
ID32: 6613
GPS: JTSK (Y, X): 729813, 1076587
S-42 (Y, X): 3475919.502, 5519257.783
UTM (Y, X): 475805.7340, 5516910.1400
Šířka/Délka: 49° 48' 14.9510151200", 14° 39' 49.5758727900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RACEK v r. 1869-1985 se jako osada neuvádí, 1.1.1986-23.11.1990 část obce Benešov v okr. Benešov, od 24.11.1990 část obce Chlístov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Racek

Nadřazená místa

obec Chlístov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika a Index (1757-1771), Benešov 7, matrika narozených
Matrika (1758-1784), Benešov 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika a Index (1763-1787), Benešov 7, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika zemřelých
Matrika a Index (1762-1779), Benešov 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!