část obce Chlístov

Identifikace

ICZUJ: 532045
KODCOB: 051276
ID31: 6612
ID32: 6612
GPS: JTSK (Y, X): 730493, 1076783
S-42 (Y, X): 3475270.296, 5518975.905
UTM (Y, X): 475156.7923, 5516628.3770
Šířka/Délka: 49° 48' 5.7323325920", 14° 39' 17.1752138300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHLÍSTOV v r. 1869 pod názvem Chlistov osada obce Konopiště v okr. Benešov, v r. 1880-1890 pod názvem Chlistov osada obce Konopišť v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Chlistov osada obce Konopiště v okr. Benešov, v r. 1921-1950 osada obce Konopiště v okr. Benešov, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Benešov v okr. Benešov, od 24.11.1990 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Chlístov

Nadřazená místa

obec Chlístov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
Matrika (1697-1741), Panoší Újezd 2, matrika narozených
Matrika (1697-1742), Panoší Újezd 2, matrika narozených
Matrika (1828-1858), Benešov 29, matrika narozených
Matrika (1859-1877), Neustupov 22, matrika narozených
Matrika (1878-1898), Neustupov 23, matrika narozených
Matrika (1889-1902), Benešov 51, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
Matrika (1697-1760), Panoší Újezd 2, matrika oddaných
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých
Matrika (1698-1747), Panoší Újezd 2, matrika zemřelých
Matrika (1839-1852), Benešov 31, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!