část obce Hradiště

Identifikace

ICZUJ: 532932
KODCOB: 103781
ID31: 6606
ID32: 6606
GPS: JTSK (Y, X): 718357, 1091565
S-42 (Y, X): 3489208.508, 5505876.587
UTM (Y, X): 489089.3289, 5503534.3940
Šířka/Délka: 49° 41' 3.2442223660", 14° 50' 55.4901139800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRADIŠTĚ v r. 1869-1930 osada obce Nesperská Lhota v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Nesperská Lhota v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 část obce Nesperská Lhota v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Vlašim v okr. Benešov, od 24.11.1990 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Hradiště

Nadřazená místa

obec Hradiště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Matrika (1742-1784), Kondrac 3, matrika narozených
Matrika (1784-1806), Kondrac 4, matrika narozených
Matrika (1787-1791), Veliš 1, matrika narozených
Matrika (1807-1824), Kondrac 5, matrika narozených
Matrika (1825-1839), Kondrac 6, matrika narozených
Matrika (1841-1851), Kondrac 7, matrika narozených
Matrika (1852-1867), Kondrac 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika (1684-1784), Kondrac 9, matrika oddaných
Matrika (1690-1756), Trhový Štěpánov 12, matrika oddaných
Marika (1786-1806), Kondrac 10, matrika oddaných
Marika (1807-1840), Kondrac 11, matrika oddaných
Marika (1684-1751), Kondrac 12, matrika zemřelých
Matrika (1752-1784), Kondrac 13, matrika zemřelých
Matrika (1784-1806), Kondrac 14, matrika zemřelých
Matrika (1787-1790), Veliš 5, matrika zemřelých
Matrika (1806-1840), Kondrac 15, matrika zemřelých
Matrika (1841-1875), Kondrac 16, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!