část obce Velké Heřmanice

Identifikace

ICZUJ: 529702
KODCOB: 178799
ID31: 6605
ID32: 6605
GPS: JTSK (Y, X): 739564, 1096682
S-42 (Y, X): 3468833.944, 5498073.063
UTM (Y, X): 468723.0614, 5495734.0470
Šířka/Délka: 49° 36' 48.1055124000", 14° 34' 1.3499980750"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÉ HEŘMANICE v r. 1869 pod názvem Heřmanice osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1880 osada obce Smilkov v okr. Sedlčany, v r. 1890-1930 obec v okr. Sedlčany, v r. 1950 obec v okr. Votice, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Heřmaničky v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Heřmanice
část obce Heřmanice
část obce Velké Heřmanice

Nadřazená místa

obec Heřmaničky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - N (1651-1691), Arnoštovice 1, matrika narozených
matrika (1655-1706), M23SED/ 02, matrika narozených
matrika (1663-1688), M23PR / 01, matrika narozených
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - N (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1705-1747), Votice 1, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - N (1711-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1744), Arnoštovice 3, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - nemanželské (1721-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1745-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených nemanželských (1746-1762), Arnoštovice 4, matrika narozených
Matrika narozených - N (1749-1770), Votice 3, matrika narozených
Matrika nar.,nar.nemanželských a zemřl.nekřt.-N (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika nar.nemanželských (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika zemřelých nekřtěných (1762-1784), Arnoštovice 5, matrika narozených
Matrika narzených, oddaných a zemřelých - N (1771-1786), Votice 4, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1830), Arnoštovice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1830-1847), Arnoštovice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1869), Arnoštovice 8, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Arnoštovice 22, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1651-1705), M23SED/ 02, matrika oddaných
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - O (1654-1690), Arnoštovice 1, matrika oddaných
matrika (1660-1688), M23PR / 01, matrika oddaných
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - O (1692-1718), Arnoštovice 2, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - O (1705-1744), Votice 1, matrika oddaných
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - O (1711-1748), Votice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1718-1772), Arnoštovice 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1749-1786), Votice 14, matrika oddaných
Matrika narzených, oddaných a zemřelých - O (1771-1787), Votice 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1772-1784), Arnoštovice 10, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1785-1832), Arnoštovice 11, matrika oddaných
Matrika oddaných - O (1834-1869), Arnoštovice 12, matrika oddaných
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 23, matrika oddaných
matrika (1654-1705), M23SED/ 02, matrika zemřelých
Matrika narozených , oddaných a zemřelých - Z (1655-1710), Arnoštovice 1, matrika zemřelých
matrika (1664-1687), M23PR / 01, matrika zemřelých
Matrikanarozených, oddaných a zemřelých - Z (1696-1718), Arnoštovice 2, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1705-1747), Votice 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1719-1746), Arnoštovice 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1747-1752), Arnoštovice 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1749-1786), Votice 20, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1753-1784), Arnoštovice 15, matrika zemřelých
Matrika narzených, oddaných a zemřelých - Z (1771-1787), Votice 4, matrika zemřelých
Matrika narozených a zemřelých - Z (1785-1833), Arnoštovice 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých - Z (1833-1869), Arnoštovice 17, matrika zemřelých
Matrika (1870-1912), Arnoštovice 24, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!