část obce Jestřebice

Identifikace

ICZUJ: 529702
KODCOB: 401064
ID31: 6598
ID32: 6598
GPS: JTSK (Y, X): 735900, 1096100
S-42 (Y, X): 3472392.989, 5499121.720
UTM (Y, X): 472280.6570, 5496782.2770
Šířka/Délka: 49° 37' 22.6725554200", 14° 36' 58.3676577500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JESTŘEBICE v r. 1869-1930 osada obce Srbice v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Arnoštovice v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Arnoštovice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Heřmaničky v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Jestřebice

Nadřazená místa

obec Heřmaničky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - N (1711-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - nemanželské (1721-1748), Votice 2, matrika narozených
Matrika narozených - N (1749-1770), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených - nemanželské (1749-1784), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených - N (1771-1786), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených - N (1787-1788), Votice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1789-1813), Votice 7, matrika narozených
Matrika narozených (1814-1843), Votice 11, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1855), Votice 12, matrika narozených
Matrika narozených (1856-1868), Votice 13, matrika narozených
Matrika (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Index (1868-1883), Votice 28, matrika narozených
Index (1883-1903), Votice 30, matrika narozených
Matrika (1883-1903), Votice 30, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika narozezých,oddaných a nemanželských - O (1711-1748), Votice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1749-1787), Votice 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1789-1825), Votice 15, matrika oddaných
Matrika oddaných (1827-1850), Votice 16, matrika oddaných
Matrika oddaných (1851-1862), Votice 17, matrika oddaných
Matrika oddaných (1863-1878), Votice 18, matrika oddaných
Marika (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Index (1878-1897), Votice 29, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1693-1748), Votice 19, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1749-1794), Votice 20, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1848-1870), Votice 22, matrika zemřelých
Matrika (1871-1907), Votice 31, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!