část obce Divišov

Identifikace

ICZUJ: 529621
KODCOB: 026263
ID31: 6578
ID32: 6578
GPS: JTSK (Y, X): 714907, 1080317
S-42 (Y, X): 3491183.065, 5517476.117
UTM (Y, X): 491063.0814, 5515129.2000
Šířka/Délka: 49° 47' 18.8010092400", 14° 52' 33.0354538100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DIVIŠOV v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, od r. 1961 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Divišov

Nadřazená místa

obec Divišov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1727-1747), Divišov 1, matrika narozených
Matrika (1748-1760), Divišov 2, matrika narozených
Matrika (1760-1769), Divišov 3, matrika narozených
Matrika (1769-1811), Divišov 10, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1811-1827), Divišov 11, matrika narozených
Matrika (1828-1845), Divišov 12, matrika narozených
Matrika (1845-1845), Divišov 13, matrika narozených
Matrika (1846-1863), Divišov 14, matrika narozených
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 1, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Matrika (1863-1865), Divišov 15, matrika narozených
Matrika (1865-1881), Divišov 31, matrika narozených
Matrika (1881-1900), Divišov 32, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1737-1759), Divišov 1, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), Divišov 3, matrika oddaných
Matrika (1784-1798), Soběhrdy 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1810), Divišov 16, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1811-1828), Divišov 17, matrika oddaných
Matrika (1828-1856), Divišov 18, matrika oddaných
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 2, matrika oddaných
Matrika (1857-1879), Divišov 19, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1879-1902), Divišov 33, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1737-1761), Divišov 1, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), Divišov 3, matrika zemřelých
Matrika (1784-1810), Divišov 20, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika (1811-1828), Divišov 21, matrika zemřelých
Matrika (1828-1857), Divišov 22, matrika zemřelých
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 3, matrika zemřelých
Matrika (1858-1873), Divišov 23, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1873-1909), Divišov 34, matrika zemřelých
Matrika (1894-1907), Benešov 54, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1769-1845), Divišov 24, index k matrice
Index k matrice oddaných (1784-1823), Divišov 26, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1784-1823), Divišov 28, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1801-1857), Divišov 29, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!