část obce Černičí

Identifikace

ICZUJ: 529486
KODCOB: 020168
ID31: 6552
ID32: 6552
GPS: JTSK (Y, X): 703026, 1100780
S-42 (Y, X): 3505599.199, 5498709.666
UTM (Y, X): 505473.3451, 5496370.3910
Šířka/Délka: 49° 37' 11.5361824000", 15° 4' 32.7937388400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNIČÍ v r. 1869-1910 obec v okr. Ledeč, v r. 1921-1930 obec v okr. Ledeč nad Sázavou, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Čechtice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Černičí

Nadřazená místa

obec Čechtice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1653-1681), Čechtice 1, matrika narozených
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika narozených
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika narozených
Matrika (1736-1783), Čechtice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1808), Čechtice 5, matrika narozených
Matrika (1809-1859), Čechtice 6, matrika narozených
Matrika (1860-1911), Čechtice 16, matrika narozených
Index (1860-1911), Čechtice 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1658-1680), Čechtice 1, matrika oddaných
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika oddaných
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika oddaných
Matrika (1743-1784), Čechtice 7, matrika oddaných
Matrika (1787-1808), Čechtice 8, matrika oddaných
Matrika (1809-1891), Čechtice 13, matrika oddaných
Index (1809-1891), Čechtice 13, matrika oddaných
Matrika (1666-1681), Čechtice 1, matrika zemřelých
Matrika (1681-1717), Křivsoudov 1, matrika zemřelých
Matrika (1718-1751), Křivsoudov 2, matrika zemřelých
Matrika (1737-1784), Čechtice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1808), Čechtice 10, matrika zemřelých
Matrika (1809-1891), Čechtice 14, matrika zemřelých
Index (1809-1891), Čechtice 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!