část obce Tatouňovice

Identifikace

ICZUJ: 529478
KODCOB: 018287
ID31: 6549
ID32: 6549
GPS: JTSK (Y, X): 717265, 1076426
S-42 (Y, X): 3488343.827, 5521031.811
UTM (Y, X): 488224.9995, 5518683.4460
Šířka/Délka: 49° 49' 13.7097193500", 14° 50' 10.7063078600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TATOUŇOVICE v r. 1869 pod názvem Tetouňovice osada obce Čakov v okr. Benešov, v r. 1880-1910 osada obce Čakov v okr. Benešov, v r. 1921-1950 obec v okr. Benešov, od r. 1961 část obce Čakov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Čísťovice
část obce Tatouňovice
část obce Tetouňovice

Nadřazená místa

obec Čakov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1719-1736), Benešov 5, matrika narozených
Matrika (1727-1747), Divišov 1, matrika narozených
Matrika (1748-1760), Divišov 2, matrika narozených
Matrika (1750-1800), Kozmice 1, matrika narozených
Matrika (1755-1783), Kozmice 1, matrika narozených
Matrika (1760-1769), Divišov 3, matrika narozených
Matrika (1769-1784), Divišov 10, matrika narozených
Matrika (1784-1800), Soběhrdy 4, matrika narozených
Matrika (1801-1849), Soběhrdy 5, matrika narozených
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 1, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Matrika (1867-1881), Kozmice 16, matrika narozených
Matrika (1882-1900), Kozmice 17, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika a Index (1695-1737), Benešov 14, matrika oddaných
Matrika (1737-1759), Divišov 1, matrika oddaných
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika oddaných
Matrika (1755-1797), Kozmice 1, matrika oddaných
Matrika (1759-1784), Divišov 3, matrika oddaných
Matrika (1784-1798), Soběhrdy 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1849), Soběhrdy 5, matrika oddaných
Matrika (1785-1831), Kozmice 7, matrika oddaných
Matrika (1829-1843), Kozmice 8, matrika oddaných
Matrika (1844-1873), Kozmice 9, matrika oddaných
Matrika (1859-1910), Soběhrdy 7, matrika oddaných
Matrika (1874-1920), Kozmice 19, matrika oddaných
Matrika (1695-1737), Benešov 14, matrika zemřelých
Matrika (1737-1761), Divišov 1, matrika zemřelých
Matrika (1738-1762), Benešov 15, matrika zemřelých
Matrika (1755-1799), Kozmice 1, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), Divišov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1827), Kozmice 10, matrika zemřelých
Matrika (1787-1849), Soběhrdy 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1829-1857), Kozmice 11, matrika zemřelých
Matrika (1850-1858), Soběhrdy 3, matrika zemřelých
Matrika (1852-1885), Kozmice 18, matrika zemřelých
Matrika (1859-1937), Soběhrdy 8, matrika zemřelých
Matrika (1885-1910), Kozmice 20, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!