část obce Ctiboř

Identifikace

ICZUJ: 532690
KODCOB: 018007
ID31: 6546
ID32: 6546
GPS: JTSK (Y, X): 713628, 1086298
S-42 (Y, X): 3493221.053, 5511708.765
UTM (Y, X): 493100.2398, 5509364.1970
Šířka/Délka: 49° 44' 12.2276174300", 14° 54' 15.2880767100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CTIBOŘ v r. 1869-1930 obec v okr. Benešov, v r. 1950 obec v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 obec v okr. Benešov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Radošovice v okr. Benešov, od 24.11.1990 obec v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Ctiboř

Nadřazená místa

obec Ctiboř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1653-1668), Vlašim 2, matrika narozených
Matrika (1668-1685), Vlašim 3, matrika narozených
Matrika (1686-1718), Vlašim 4, matrika narozených
Matrika (1719-1748), Vlašim 5, matrika narozených
Matrika (1748-1784), Vlašim 6, matrika narozených
Matrika (1784-1799), Hrádek 1, matrika narozených
Matrika (1800-1830), Hrádek 2, matrika narozených
Matrika (1831-1844), Hrádek 3, matrika narozených
Matrika (1844-1868), Hrádek 4, matrika narozených
Matrika (1868-1897), Hrádek 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1653-1653), Vlašim 2, matrika oddaných
Matrika-opis (1698-1728), f.ř.k., Červené Janovice, 33, matrika oddaných
Matrika (1776-1784), Vlašim 15, matrika oddaných
Matrika (1785-1799), Hrádek 1, matrika oddaných
Matrika (1800-1843), Hrádek 5, matrika oddaných
Matrika (1844-1895), Hrádek 9, matrika oddaných
Matrika (1686-1759), Vlašim 17, matrika zemřelých
Matrika (1759-1784), Vlašim 18, matrika zemřelých
Matrika (1784-1799), Hrádek 1, matrika zemřelých
Matrika (1800-1843), Hrádek 6, matrika zemřelých
Matrika (1844-1880), Hrádek 7, matrika zemřelých
Matrika (1881-1899), Hrádek 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!