část obce Strženec

Identifikace

ICZUJ: 529451
KODCOB: 117013
ID31: 6541
ID32: 6541
GPS: JTSK (Y, X): 728702, 1090382
S-42 (Y, X): 3478796.221, 5505718.904
UTM (Y, X): 478681.2814, 5503376.7750
Šířka/Délka: 49° 40' 57.1386041600", 14° 42' 16.1006923000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRŽENEC v r. 1869-1930 osada obce Ouběnice v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Ouběnice v okr. Votice, v r. 1961-1979 část obce Ouběnice v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Bystřice v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Strženec

Nadřazená místa

obec Bystřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1750-1764), Bystřice 3, matrika narozených
Matrika (1764-1800), Bystřice 4, matrika narozených
Matrika (1784-1804), Bystřice 5, matrika narozených
Matrika (1784-1804), Bystřice 5, matrika narozených
Matrika (1805-1827), Bystřice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1820-1835), Ouběnice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1856), Ouběnice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1864), Ouběnice 3, matrika narozených
Matrika (1865-1881), Ouběnice 9, matrika narozených
Index (1865-1881), Ouběnice 9, matrika narozených
Matrika (1882-1907), Oběnice 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1750-1770), Bystřice 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1797), Bystřice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1812), Bystřice 11, matrika oddaných
Matrika (1813-1831), Bystřice 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1825-1838), Ouběnice 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1842-1870), Ouběnice 5, matrika oddaných
Matrika (1874-1922), Oběnice 11, matrika oddaných
Index (1874-1922), Oběnice 11, matrika oddaných
Matrika (1750-1768), Bystřice 3, matrika zemřelých
Matrika (1769-1800), Bystřice 4, matrika zemřelých
Matrika (1784-1812), Bystřice 16, matrika zemřelých
Matrika (1813-1837), Bystřice 17, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1820-1847), Ouběnice 6, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1850-1873), Ouběnice 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!